Planer ataków

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Planer ataków - dostępny jest dla graczy, którzy aktywowali kapitana. Każdy gracz może stworzyć nawet kilka planów ataków. Można się nimi dzielić z innymi graczami, bądź sojuszami. Funkcja ta ułatwia planowanie, zarządzanie i koordynowanie większych akcji przeciwko wrogom.

Uwaga: to narzędzie służy wyłącznie do planowania ataków bądź wsparć. Nie oferuje funkcji automatycznego wysyłania jednostek.

Tworzenie planu ataku lub wsparcia

Aby otworzyć planer ataków wystarczy wejść w link znajdujący się w górnym pasku menu, w zakładce z przeglądami premium. Możliwe jest także bezpośrednie stworzenie nowego planu, klikając na przycisk "Planuj" w oknie ataku na miasto.

W oknie planera kliknij na przycisk "Tworzenie nowego planu". Następnie wpisz nazwę planu, cel ataku, czyli nazwę miasta, na które chcesz wysłać jednostki, oraz opcjonalnie opis, który pozwoli na sprawniejsze zarządzanie swoją taktyką.

Planer 1.png

Po utworzeniu planu ataku zobaczysz okno, w którym możesz wybrać jednostki z poszczególnych miast. Gdy klikniesz na jedną z wartości w tabeli, zobaczysz szczegółowe informacje na temat jednostek.

Planer 2.png

W tym miejscu możesz wybrać te jednostki, które mają zostać wysłane, oraz godzinę dotarcia ataku na miejsce. Na tej podstawie wyliczony zostanie przewidywany czas wysłania ruchu wojskowego. Tutaj także możesz zadecydować czy chcesz wysłać atak czy wsparcie, klikając na odpowiednią ikonę.

Planer 3.png

Po dodaniu polecenia, wyświetli Ci się lista dostępnych planów. Znajdziesz tu informację o liczbie miast, zaplanowanych ataków oraz wsparć. Klikając na przycisk (x) możesz usuniąć plan.

Planer 4.png

Gdy wybierzesz jeden z planów, będziesz mieć do dyspozycji kilka opcji: edycję uprawnień (opisana poniżej), sortowanie ataków według nazwy miasta, czasu wysłania oraz czasu dotarcia na miejsce (1), wysłania ataku na wybrane miasto (2), oraz podejrzenia jednostek przypisanych do danego polecenia (3). Klikając na przyciski (+) i (x) możesz odpowiednio dodać lub usunąć cel ataku oraz atak.

Planer 5.png

W oknie edycji uprawnień możesz wpisać nazwy sojuszów oraz nicki graczy, którzy będą mogli zobaczyć utworzony przez Ciebie plan.

Planer 6.png

W zakładce "Ataki" znajdziesz listę wszystkich zaplanowanych ataków.

Planer 7.png

Kilka minut przed planowanym wysłaniem ataku otrzymasz powiadomienie. Kliknięcie na nie spowoduje otwarcie planera ataków, gdzie możesz wysłać atak, klikając na ikonę miecza z zieloną strzałką.

Planer 8.png

Wskazówki

  • Do każdego planu możesz dołączyć dowolną liczbę celów.
  • Do każdego celu możesz dodać dowolną liczbę ataków.
  • Podczas tworzenia planu uzyskasz informację na temat wszystkich dotyczących go czasów podróży.
  • Otrzymasz powiadomienie informacje o zbliżających się atakach.
  • Możesz podzielić się planami z innymi graczami i sojuszami (plany widoczne są tylko dla graczy posiadających Kapitana).
  • Atak można rozpocząć bezpośrednio poprzez planer.
  • Jeśli udostępnisz innemu sojuszowi lub graczowi swój plan, każdy z nich będzie mógł go zmodyfikować lub usunąć.

Zobacz też