Bohaterowie

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Heroes logo.png

Bohaterowie - funkcja, która została wprowadzona do gry wraz ze startem świata Pella, 5 marca 2014. Bohaterowie nie występują na światach, które wystartowały przed Pellą.

Wprowadzenie

Bohaterowie są po części normalnymi jednostkami wojskowymi, jednak wyróżnia ich kilka dodatkowych funkcji:

 • bohaterów nie powołuje się w budynkach; więcej na ten temat znajduje się poniżej;
 • do rekrutacji bohaterów nie są wymagane zwykłe surowce, lecz monety wojny lub monety mądrości, które można otrzymać w misjach wyspowych;
 • każdy bohater posiada jedną specjalną umiejętność, która ma wpływ na grę; można ją sprawdzić w jego lub jej opisie;
 • inwestując monety wojny lub monety mądrości możliwe jest zwiększenie poziomów bohaterów (do 20 poziomu), co polepsza ich statystyki i specjalne zdolności;
 • bohaterowie nie giną - jeśli zostaną pokonani, będą ranni i po pewnym czasie odzyskają swoje siły;
 • po zaczęciu gry od nowa na danym świecie, nie tracisz bohaterów;
 • bohaterowie nie wymagają wolnych mieszkańców w mieście;
 • bohaterowie mogą zostać przypisani do polis, jednak do jednego miasta może być przypisany tylko jeden bohater;
 • bohaterowie nie mogą wspierać innych miast lub graczy, służą jedynie do obrony Twojego miasta lub ataku wysłanego z miasta, do którego zostali przypisani; nie wesprą także podboju miasta;
 • po przeprowadzeniu ataku, bohater automatycznie i natychmiastowo powróci do macierzystego miasta.

Podgląd bohaterów

Dodano nowy element interfejsu, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, tuż pod bogami. Po kliknięciu na niego, otworzy się podgląd bohaterów.

Hero overview.png

W oknie z podglądem bohaterów znajdują się informacje o bohaterach, których powołałeś:

 • poziom, obrazek, typ i nazwa bohatera;
 • status: ranny, przypisany do miasta (lub w trakcie procesu przypisywania), w walce;
 • obecna liczba punktów doświadczenia.

Nie jest możliwe posiadanie od początku gry wszystkich bohaterów; w początkowym etapie dostępny jest tylko 1 slot na bohaterów. Za każdy nowy poziom kultury uzyskasz kolejny slot. Jeśli nie chcesz tyle czekać, możesz odblokować dodatkowe miejsce za 250 sztuk złota. Istnieją również bohaterowie ekskluzywni, których można otrzymać przykładowo w trakcie eventów w grze. Posiadają oni swój własny slot, jednak nie można ich zrekrutować przy użyciu monet. Wszyscy bohaterowie ekskluzywni po paru miesiącach od ich wprowadzenia staną się normalnymi bohaterami.

Bohaterowie, którzy są ranni, będą potrzebować 18 godzin (czas podzielony przez prędkość świata) na odzyskanie pełni zdrowia. Przez ten czas nadal możesz zwiększać poziom bohatera, jednak nie możesz korzystać z jego zdolności specjalnych (takich jak zwiększenie produkcji surowców Andromedy). Ranny bohater nie może walczyć, zarówno w obronie, jak i w ataku.

Wraz z bohaterami pojawia się wiele nowych funkcji i zakładek, które zostaną opisane poniżej.

Monety

Wraz z wprowadzeniem bohaterów pojawia się także nowy surowiec:

Hero coins.jpg

Niebieskie to monety mądrości, zaś czerwone to monety wojny. Są one wymagane do powołania bohatera, a także do zwiększenia jego poziomu.

Aby otrzymać monety, wystarczy wykonywać misje wyspowe. To, jakiego typu monety otrzymasz, zależy od Twoich decyzji!

Każdy gracz może otrzymać taką samą liczbę monet na dzień, wykonując wszystkie dostępne misje wyspowe. Jeśli misje pojawiają się rzadziej, ponieważ posiadasz więcej punktów, uzyskasz więcej monet w pojedynczej misji. Każdy może dostać do 24 monet na dzień.

Rekrutacja bohatera

Po kliknięciu na zakładkę "Rekrutacja", otworzy się nowe okno:

Hero recruiting.png


Zazwyczaj znajdować się tam będzie jeden bohater mądrości oraz jeden bohater wojny. Oferta zmienia się jednak o północy. Jeśli zdecydujesz się zakupić jednego z bohaterów, drugi również przestanie być dostępny. Zamiast czekać do północy, możesz natychmiastowo zmienić ofertę, wykorzystując 50 sztuk złota.

Oferowani bohaterowie pokazują się losowo, jednak widoczni są tylko ci, których jeszcze nie posiadasz. Aby zakupić bohatera wojny, należy wykorzystać monety wojny, które otrzymasz za wykonywanie misji wyspowych wybierając agresywną opcję. Bohaterowie wojny przydatni są we wszelkich działaniach militarnych. Niektórzy z nich specjalizują się w obronie, inni zaś sprawią się znakomicie prowadząc twoje jednostki do ataku.

Bohaterów mądrości natomiast możesz kupić za monety mądrości, będące nagrodą za wykonywanie misji wyspowych w pokojowy sposób. Bohaterowie mądrości polepszają ekonomię w twoim mieście, przykładowo mając pozytywny wpływ na czas budowy czy produkcję surowców.

Wymiana monet

Hero coinexchange.jpg

Jeśli zabraknie ci kiedyś monet odpowiedniego typu, zawsze możesz skorzystać z wymiany. Dzięki niej możliwa jest zamiana monet wojny na monety mądrości lub monet mądrości na monety wojny po kursie 2:1.

Mimo że będziesz stratny, ta opcja może być przydatna, jeśli w danej chwili oferowany jest bohater, którego chcesz powołać, i brakuje ci kilku monet do jego kupna.

Zwiększanie poziomu bohaterów

Hero leveling.png

Po kliknięciu na mały przycisk obok pasków z doświadczeniem, otworzy się nowe okienko, które służy do zwiększania poziomu wybranego bohatera.

Znajdziesz tam informację o wszystkich korzyściach płynących z awansu wybranego bohatera na kolejny poziom, a także wymaganą liczbę monet (wojny lub mądrości, aby ów poziom osiągnąć.

Zwiększone zostaną statystyki (ataku i obrony), a także specjalny bonus bohatera!

Przypisywanie bohatera do miasta

W podglądzie możliwe jest przypisanie maksymalnie jednego bohatera do każdego miasta. Przypisani bohaterowie zapewnią dwie korzyści:

 • jeśli miasto zostanie zaatakowane, bohater będzie go bronił, tak jak zwykła jednostka lądowa;
 • specjalne bonusy bohaterów będą aktywne tylko wtedy, gdy w mieście będzie bohater.

Proces przypisania bohatera do miasta trwa do 6 godzin (czas jest dzielony przez prędkość świata). To okres "wprowadzenia się" do polis, w trakcie którego bohater nie przyniesie żadnych dodatkowych korzyści. W każdej chwili możliwe jest wycofanie bohatera z miasta.

Jeśli miasto zostanie podbite, bohater zostanie z niego automatycznie zwolniony.

W interfejsie, w prawym górnym rogu ekranu (pod bogami), można łatwo sprawdzić czy do aktywnego miasta przypisany jest bohater. Znajdzie się tam także informacja czy bohater znajduje się w trakcie procesu przypisywania do polis, jest ranny lub wyruszył do ataku na inne miasto.

W czasie okupacji bohater nie działa w okupowanym mieście i po przerwaniu okupacji należy go ponownie przypisać do miasta.

Rada Bohaterów

Po wejściu w zakładkę "Rada", zobaczysz wszystkich bohaterów, którzy dostępni są w grze, wraz z ich statystykami.

Hero council.png

Lista bohaterów

Bohaterowie wojny
Bohater Opis Statystyki
Koszt Poziom 1 Poziom 20
Agamemnon.png

Agamemnon

Na 1 poziomie, siła obrony i ataku hoplitów i łuczników walczących pod wodzą Agamemnona wzrasta o 11%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 30%. 55 Monety wojny 88 Broń tnąca 240 Broń tnąca
35 Prędkość 132 Obrona przeciw broniom obuchowym 360 Obrona przeciw broniom obuchowym
50Pojemność łupu 88 Obrona przeciw broniom tnącym 240 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 132 Obrona przeciw broniom dystansowym 360 Obrona przeciw broniom dystansowym
Ajax.png

Ajas

Na 1 poziomie, siła obrony i ataku hoplitów walczących pod wodzą Ajasa wzrasta o 16,5%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 45%.

Bohater ekskluzywny: dostępny w wydarzeniu Koło Czasu Matki Natury 2018.

Darmowy 253 Broń obuchowa 690 Broń obuchowa
140 Prędkość 77 Obrona przeciw broniom obuchowym 210 Obrona przeciw broniom obuchowym
20 Pojemność łupu 77 Obrona przeciw broniom tnącym 210 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 77 Obrona przeciw broniom dystansowym 210 Obrona przeciw broniom dystansowym
Alexandrios.png

Alexandros

Na 1 poziomie łucznicy walczący u boku Alexandrosa mają zwiększoną siłę ofensywną i defensywną o 16%. Na poziomie 20 ta wartość wzrasta do 35%.

Bohater ekskluzywny. Można go zdobyć w wydarzeniu Sparta vs Hades 2018.

Darmowy 60 Broń dystansowa 180 Broń dystansowa
210 Prędkość 121 Obrona przeciw broniom obuchowym 330 Obrona przeciw broniom obuchowym
40 Pojemność łupu 286 Obrona przeciw broniom tnącym 780 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 220 Obrona przeciw broniom dystansowym 600 Obrona przeciw broniom dystansowym
Atalanta.jpg

Atalanta

Na 1 poziomie armia podróżująca z Atalantą jest 11% szybsza. Dotyczy to wszystkich jednostek w ataku. Na poziomie 20 ta wartość osiąga 30%. 105 Monety wojny 220 Broń dystansowa 600 Broń dystansowa
40 Prędkość 66 Obrona przeciw broniom obuchowym 180 Obrona przeciw broniom obuchowym
15 Pojemność łupu 55 Obrona przeciw broniom tnącym 150 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 99 Obrona przeciw broniom dystansowym 270 Obrona przeciw broniom dystansowym
Deimos.jpg

Dejmos

Na poziomie 1, wszystkie jednostki będą miały 5,5% wzrost wartości ofensywnych podczas ataku z Dejmosem. Na poziomie 20, wartość ta wzrasta do 15%.
120 Coins of Wa.png 385 Broń dystansowa 1050 Broń dystansowa
35 Prędkość 44 Obrona przed bronią obuchową 120 Obrona przed bronią obuchową
40 Pojemnośc łupu 44 Obrona przed bronią tnącą 120 Obrona przed bronią tnącą
0 Populacja 55 Obrona przed bronią dystansową 150 Obrona przed bronią dystansową
Hektor.png

Hektor

Na 1 poziomie, siła obrony i ataku szermierzy i procarzy walczących pod wodzą Hektora wzrasta o 11%. Na 20 poziomie, ta wartość osiąga 30%. 65 Coins of Wa.png 99 Broń obuchowa 270 Broń obuchowa
35 Prędkość 165 Obrona przeciw broniom obuchowym 450 Obrona przeciw broniom obuchowym
20 Pojemność łupu 165 Obrona przeciw broniom tnącym 450 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 121 Obrona przeciw broniom dystansowym 330 Obrona przeciw broniom dystansowym
Helena.jpg

Helena

Na 1 poziomie, gdy Helena towarzyszy armii podbijającej miasto, czas podboju jest krótszy o 5,5%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 15%. 105 Monety wojny 44 Broń obuchowa 120 Broń obuchowa
35 Prędkość 88 Obrona przeciw broniom obuchowym 240 Obrona przeciw broniom obuchowym
15 Pojemność łupu 99 Obrona przeciw broniom tnącym 270 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 99 Obrona przeciw broniom dystansowym 270 Obrona przeciw broniom dystansowym
Hercules.jpg

Herakles

Na 1 poziomie, gdy Herakles wygrywa szlachetną walkę, otrzymasz automatycznie 22 łaski boga, który czczony jest w danym mieście. Na 20 poziomie ta wartość zwiększa się do 60 łask. Uzyskasz łaski tylko wtedy, gdy dostaniesz co najmniej 50 punktów walki. 85 Monety wojny 209 Broń dystansowa 570 Broń dystansowa
35 Prędkość 99 Obrona przeciw broniom obuchowym 270 Obrona przeciw broniom obuchowym
200 Pojemność łupu 99 Obrona przeciw broniom tnącym 270 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 143 Obrona przeciw broniom dystansowym 390 Obrona przeciw broniom dystansowym
Jazon.png

Jazon

Na 1 poziomie, jednostki podróżujące z Jazonem mogą przewieźć 22% więcej łupów. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 60%. 45 Monety wojny 176 Broń tnąca 480 Broń tnąca
35 Prędkość 88 Obrona przeciw broniom obuchowym 240 Obrona przeciw broniom obuchowym
40 Pojemność łupu 99 Obrona przeciw broniom tnącym 270 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 77 Obrona przeciw broniom dystansowym 210 Obrona przeciw broniom dystansowym
Leonidas.jpg

Leonidas

Na 1 poziomie, gdy Leonidas broni miasta, wszystkie jednostki w tym mieście są o 5.5% silniejsze w obronie. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 15%. 110 Monety wojny 44 Broń tnąca 120 Broń tnąca
35 Prędkość 143 Obrona przeciw broniom obuchowym 390 Obrona przeciw broniom obuchowym
30 Pojemność łupu 143 Obrona przeciw broniom tnącym 390 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 110 Obrona przeciw broniom dystansowym 300 Obrona przeciw broniom dystansowym
Lysippe.png

Lysippe

Na poziomie 1, siła obrony i ataku kawalerzystów walczących pod wodzą Lysippe wzrasta o 16%. Na 20 poziomie, ta wartość osiąga 35%..

Bohater ekskluzywny. Dostępny w wydarzeniu Mityczna kura 2019.

45 Coins of Wa.png 275 Blunt Attack 750 Blunt Attack
35 Speed.png 33 Defence against a unit with a blunt weapon 90 Defence against a unit with a blunt weapon
40 Loot 55 Defence against a unit with a sharp weapon 150 Defence against a unit with a sharp weapon
0 Population 110 Defense against a unit with a ranged weapon 300 Defense against a unit with a ranged weapon
Medea.png

Medea

Na 1 poziomie, siła obrony i ataku procarzy walczących pod wodzą Medei wzrasta o 16%. Na 20 poziomie, ta wartość osiąga 35%. 40 Monety wojny 297 Broń dystansowa 810 Broń dystansowa
35 Prędkość 44 Obrona przeciw broniom obuchowym 120 Obrona przeciw broniom obuchowym
10 Pojemność łupu 44 Obrona przeciw broniom tnącym 120 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 33 Obrona przeciw broniom dystansowym 90 Obrona przeciw broniom dystansowym
Melousa.png

Melisa

Na 1 poziomie, siła obrony i ataku rydwanów walczących pod wodzą Melisy wzrasta o 16%. Na 20 poziomie, ta wartość osiąga 35%.


Bohater ekskluzywny. Melisę można otrzymać w wydarzeniu "Krąg Inkantacji".

45 link= 253 Broń tnąca 690 Broń tnąca
140 link= 121 link= link= Defence against a unit with a blunt weapon 330 link= link= Defence against a unit with a blunt weapon
40 link= link= Loot 33 link= link= Defence against a unit with a sharp weapon 90 link= link= Defence against a unit with a sharp weapon
0 link= link= Population 110 link= link= Defense against a unit with a ranged weapon 300 link= link= Defense against a unit with a ranged weapon
Mihalis.png

Mihalis

Na poziomie 1 siła obrony wszystkich jednostek lądowych przed obuchowymi i ostrymi atakami są zwiększone o 11% podczas walki z Mihalisem. Na poziomie 20 wartość ta wzrasta do 30%.

Bohater ekskluzywny. Mihalisa można otrzymać w wydarzeniu "Mityczna Kura 2021".

85 link= 44 link= link= Attack 120 link= link= Attack
140 link= 275 link= link= Defence against a unit with a blunt weapon 750 link= link= Defence against a unit with a blunt weapon
50 link= link= Loot 275 link= link= Defence against a unit with a sharp weapon 750 link= link= Defence against a unit with a sharp weapon
0 link= link= Population 33 link= link= Defense against a unit with a ranged weapon 90 link= link= Defense against a unit with a ranged weapon
link=

Pelops

Na poziomie 1, Hoplici i rydwany będą miały o 11% większą ofensywę i wartości obronne podczas walki w towarzystwie Pelopsa. Na poziomie 20, wartość ta wzrasta do 30%. 60 Monety wojny 291.5 Broń dystansowa 795 Broń dystansowa
35 Szybkość 181.5 Obrona przeciw broniom obuchowym 495 Obrona przeciw broniom obuchowym
80 Pojemność łupu 88 Obrona przeciw broniom tnącym 240 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 55 Obrona przeciw broniom dystansowym 150 Obrona przeciw broniom dystansowym
Perseus wiki.jpg

Perseusz

Na 1 poziomie, gdy Perseusz walczy przeciwko jednostkom mitycznym, ich siła ataku i obrony spada o 6%. Na poziomie 20 ta wartość wzrasta do 25%.

Bohater ekskluzywny. Można go zdobyć w wydarzeniu Kalendarz Adwentowy Tyche 2018.

Free 187 Blunt Attack 510 Blunt Attack
210 Speed.png 88 Defence against a unit with a blunt weapon 240 Defence against a unit with a blunt weapon
35 Loot 154 Defence against a unit with a sharp weapon 420 Defence against a unit with a sharp weapon
0 Population 132 Defense against a unit with a ranged weapon 360 Defense against a unit with a ranged weapon
Telemachos.png

Telemach

Na poziomie 1, szermierze będą mieli o 16% większą ofensywę i wartości obronne podczas walki w towarzystwie Telemacha. Na poziomie 20, wartość ta wzrasta do 35%. 40 Monety wojny 44 Broń obuchowa 120Broń obuchowa
35 Szybkość 187Obrona przeciw broniom obuchowym 510Obrona przeciw broniom obuchowym
40 Pojemność łupu 176Obrona przeciw broniom tnącym 48 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 511.5Obrona przeciw broniom dystansowym 1395 Obrona przeciw broniom dystansowym
Themistokles.jpg

Temistokles

Na poziomie 1, Boscy wysłannicy i kawaleria mają zwiększone o 11% wartości ofensywne i defensywne podczas walki u boku Temistoklesa. Na poziomie 20, wartość ta wzrasta do 30%. 60 Monety wojny 99 Broń tnąca 270 Broń tnąca
35 Prędkość 170.5 Obrona przed bronią obuchową 465 Obrona przed bronią obuchową
30 Pojemność łupu 176 Obrona przed bronią tnącą 480 Obrona przed bronią tnącą
0 Populacja 225.5 Obrona przed bronią dystansową 615 Obrona przed bronią dystansową
Urephon.jpg

Urefon

Na 1 poziomie siła jednostek mitycznych walczących pod wodzą Urefona zostaje zwiększona o 5,5%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 15%. 95 Monety wojny 66 Broń tnąca 180 Broń tnąca
35 Prędkość 77 Obrona przeciw broniom obuchowym 210 Obrona przeciw broniom obuchowym
15 Pojemność łupu 88 Obrona przeciw broniom tnącym 240 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 99 Obrona przeciw broniom dystansowym 270 Obrona przeciw broniom dystansowym
Zuretha.jpg

Zureta

Na 1 poziomie, statki walczące pod wodzą Zurety mają zwiększoną siłę o 5,5%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 15%. 95 Monety wojny 110 Broń obuchowa 300 Broń obuchowa
35 Prędkość 77 Obrona przeciw broniom obuchowym 210 Obrona przeciw broniom obuchowym
20 Pojemność łupu 66 Obrona przeciw broniom tnącym 180 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 77 Obrona przeciw broniom dystansowym 210 Obrona przeciw broniom dystansowym
Bohaterowie mądrości
Bohater Opis Statystyki
Koszt Poziom 1 Poziom 20
Andromeda.jpg

Andromeda

Na 1 poziomie, gdy Andromeda jest przypisana do miasta, podstawowa produkcja drewna, kamienia i srebrnych monet wzrasta o 16,5% w tym mieście. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 45%.

Bohater ekskluzywny: dostępny za wykonanie zadań w samouczku.

Darmowy 33 Broń tnąca 90 Broń tnąca
35 Prędkość 88 Obrona przeciw broniom obuchowym 240 Obrona przeciw broniom obuchowym
10 Pojemność łupu 110 Obrona przeciw broniom tnącym 300 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 99 Obrona przeciw broniom dystansowym 270 Obrona przeciw broniom dystansowym
Heroapheledes.jpg

Afeledes

Na 1 poziomie, jeśli Afeledes urzęduje w mieście, badania w tym mieście kosztują 22% mniej surowców i przebiegają 22% szybciej. 70 Monety mądrości 88 Broń dystansowa 240 Broń dystansowa
35 Prędkość 66 Obrona przeciw broniom obuchowym 180 Obrona przeciw broniom obuchowym
15 Pojemność łupu 88 Obrona przeciw broniom tnącym 240 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 198 Obrona przeciw broniom dystansowym 540 Obrona przeciw broniom dystansowym
Aristotle.jpg

Arystoteles

Na 1 poziomie, gdy Arystoteles jest przypisany do miasta, czas i koszt konstruowania statków ogniowych zredukowany jest o 20%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 60%. 105 Monety mądrości 11 Broń obuchowa 30 Broń obuchowa
35 Prędkość 27,5 Obrona przeciw broniom obuchowym 75 Obrona przeciw broniom obuchowym
10 Pojemność łupu 181,5 Obrona przeciw broniom tnącym 495 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 137,5 Obrona przeciw broniom dystansowym 375 Obrona przeciw broniom dystansowym
Cheiron.jpg

Chiron

Na 1 poziomie, gdy Chiron jest przypisany do miasta, zmniejszy koszt rekrutacji hoplitów o 22%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 60%. 105 Monety mądrości 66 Broń dystansowa 180 Broń dystansowa
35 Prędkość 121 Obrona przeciw broniom obuchowym 330 Obrona przeciw broniom obuchowym
20 Pojemność łupu 132 Obrona przeciw broniom tnącym 360 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 121 Obrona przeciw broniom dystansowym 330 Obrona przeciw broniom dystansowym
Christopholus.png

Christopholus

Na 1 poziomie, gdy Christopholus jest przypisany do miasta, czas realizacji zleceń budowy w tym mieście zostanie skrócony o 11%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 30%. 70 Monety mądrości 44Broń tnąca 120 Broń tnąca
35 Prędkość 88 Obrona przeciw broniom obuchowym 240 Obrona przeciw broniom obuchowym
15 Pojemność łupu 99 Obrona przeciw broniom tnącym 270Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 99 Obrona przeciw broniom dystansowym 270 Obrona przeciw broniom dystansowym
Daidalos.png

Dedal

Na poziomie pierwszym, gdy Dedal jest przypisany do miasta, zmniejsza koszt i czas budowy birem o 11%, na poziomie 20 o 30%. 70 Monety mądrości 11 Broń tnąca 30 Broń tnąca
35 Prędkość 132 Obrona przeciw broniom obuchowym 360 Obrona przeciw broniom obuchowym
15 Pojemnosc łupu 165 Obrona przeciw broniom tnącym 450 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 176 Obrona przeciw bronią dystansową 480 Obrona przeciw bronią dystansową
Demokryt.png

Demokryt

Na 1 poziomie, gdy Demokryt jest przypisany do miasta, otrzymasz 22% szansy podwojenia czasu działania pozytywnych bonusów. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 60%.

Szczegółowe informacje na temat działania Demokryta znajdziesz tutaj.

70 Monety mądrości 66 Broń tnąca 180 Broń tnąca
35 Prędkość 88 Obrona przeciw broniom obuchowym 250 Obrona przeciw broniom obuchowym
15 Pojemność łupu 99 Obrona przeciw broniom tnącym 270Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 77 Obrona przeciw broniom dystansowym 210 Obrona przeciw broniom dystansowym
Eurybia.png

Eurybia

Na 1 poziomie, gdy Eurybia jest przypisana do miasta, zmniejszy ona koszt i czas budowy trirem o 11%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 30%.

Bohater ekskluzywny: dostępny w evencie Mityczna kura 2018.

Darmowy 60,5 Broń tnąca 165 Broń tnąca
35 Prędkość 99Obrona przeciw broniom obuchowym 264Obrona przeciw broniom obuchowym
15 Pojemność łupu 121Obrona przeciw broniom tnącym 333Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 110Obrona przeciw broniom dystansowym 297 Obrona przeciw broniom dystansowym
Ferkyon.jpg

Ferkion

Na 1 poziomie, gdy Ferkion jest przypisany do miasta, wszystkie jednostki lądowe będą rekrutowane o 11% szybciej. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 30%. 70 Monety mądrości 55 Broń obuchowa 150 Broń obuchowa
35 Prędkość 132 Obrona przeciw broniom obuchowym 360 Obrona przeciw broniom obuchowym
20 Pojemność łupu 132 Obrona przeciw broniom tnącym 360 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 121 Obrona przeciw broniom dystansowym 330 Obrona przeciw broniom dystansowym
Philoktetes.png

Filoktet

Na 1 poziomie, gdy Filoktet towarzyszy armii, zmniejszy on koszt i czas rekrutacji łuczników o 22%. Na poziomie 20, wartość ta osiąga 60%.

Bohater ekskluzywny. Filoktet dostępny w wydarzeniu "Koło Czasu Matki Natury 2019".

60 Coins of Wis.png 55 Broń dystansowa 150 Broń dystansowa
140 Speed.png 132 Defence against a unit with a blunt weapon 360 Defence against a unit with a blunt weapon
40 Loot 242 Defence against a unit with a sharp weapon 660 Defence against a unit with a sharp weapon
0 Population 319 Defense against a unit with a ranged weapon 870 Defense against a unit with a ranged weapon
Ylestres.jpg

Ilestres

Na poziomie 1, gdy Ilestres jest przypisana do miasta, produkcja drewna w tym mieście jest zwiększona o 44%. Na poziomie 20, to wartość wzrasta do 120% 65 Monety mądrości 5.5 Broń dystansowa 15 Broń dystansowa
35 Speed.png 121 Defence against a unit with a blunt weapon 330 Defence against a unit with a blunt weapon
15 Loot 77 Defence against a unit with a sharp weapon 210 Defence against a unit with a sharp weapon
0 Population 49.5 Defense against a unit with a ranged weapon 135 Defense against a unit with a ranged weapon
Odyseusz.png

Odyseusz

Na 1 poziomie, gdy Odyseusz jest przypisany do miasta, zmniejsza koszt i czas rekrutacji szermierzy o 22%. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 60%. 115 Monety mądrości 143 Broń obuchowa 390 Broń obuchowa
35 Prędkość 154 Obrona przeciw broniom obuchowym 420 Obrona przeciw broniom obuchowym
20 Pojemność łupu 110 Obrona przeciw broniom tnącym 300Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 143 Obrona przeciw broniom dystansowym 390 Obrona przeciw broniom dystansowym
Orpheus.jpg

Orfeusz

Na 1 poziomie, gdy Orfeusz jest przypisany do miasta i otrzymasz punkt kultury, jest 33% szans, że uzyskasz dodatkowy punkt kultury. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 90%. 75 Monety mądrości 44 Broń dystansowa 120 Broń dystansowa
35 Prędkość 99 Obrona przeciw broniom obuchowym 270 Obrona przeciw broniom obuchowym
5 Pojemność łupu 110 Obrona przeciw broniom tnącym 300 Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 77 Obrona przeciw broniom dystansowym 210 Obrona przeciw broniom dystansowym
Pariphaistes.jpg

Parifajstes

Na poziomie 1, tak długo jak Parifajstes jest przypisany do miasta, wszystkie jednostki morskie w tym mieście powstają o 11% szybciej. Na poziomie 20, wartość ta wzrasta do 30% 70 Monety mądrości 22 Broń tnąca 60 Broń tnąca
35 Prędkość 93.5 Obrona przeciw broni obuchowej 255 Obrona przeciw broni obuchowej
10 Pojemność łupu 126.5 Obrona przeciw broni tnącej 345Obrona przeciw broni tnącej
0 Populacja 99 Obrona przeciw broni dystansowej 270 Obrona przeciw broni dystansowej
Rekonos.jpg

Rekonos

Na poziomie 1, gdy Rekonos jest przypisany do miasta, produkcja kamienia w tym mieście jest zwiększona o 44%. Na poziomie 20 ta wartość zwiększa się do 120%. 65 Monety mądrości 16.5 Broń obuchowa 45 Broń obuchowa
35 Prędkość 82.5 Obrona przeciw broni obuchowej 225 Obrona przeciw broni obuchowej
300 Pojemność łupu 82.5 Obrona przeciw broni tnącej 225 Obrona przeciw broni tnącej
0 Populacja 181.5 Obrona przeciw broni dystansowej 495 Obrona przeciw broni dystansowej
Terylea.jpg

Terylea

Na 1 poziomie, gdy Terylea jest przypisana do miasta, podstawowa produkcja srebrnych monet jest zwiększona o 44% w tym mieście. Na 20 poziomie ta wartość wzrasta do 120%. 65 Monety mądrości 33 Broń tnąca 90 Broń tnąca
35 Prędkość 88 Obrona przeciw broniom obuchowym 240 Obrona przeciw broniom obuchowym
10 Pojemność łupu 88 Obrona przeciw broniom tnącym 240Obrona przeciw broniom tnącym
0 Populacja 132 Obrona przeciw broniom dystansowym 360 Obrona przeciw broniom dystansowym

Koszt podniesienia poziomu bohatera

Poziom przed podniesieniem Poziom po podniesieniu Ilość potrzebnych monet
1 2 12
2 3 13
3 4 16
4 5 19
5 6 22
6 7 27
7 8 32
8 9 37
9 10 44
10 11 51
11 12 58
12 13 67
13 14 76
14 15 85
15 16 96
16 17 107
17 18 118
18 19 131
19 20 144