Handel

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Targowisko jest miejscem, gdzie możesz handlować trzema zasobami: drewnem, kamieniem i srebrnymi monetami. Każda wyspa jest obfita w jeden z tych trzech surowców, dlatego dzięki handlowi możesz wyrównać swoje niedobory.

Handel z wioskami

Targowisko na najwyższym poziomie

Jest on podstawą do uzyskania surowców, których potrzebujesz. Każda wioska specjalizuje się w wymianie jednego surowca na inny, ściśle określony, co jest narzucone odgórnie i nie ma możliwości zmiany.

By handlować z wioskami, wejdź na mapę wyspy i kliknij na wybraną wioskę. Z menu wybierz ikonę handlu, aby otworzyć panel wymiany surowców z wioską.

Za każdym razem, gdy handlujesz z wioskami gospodarczymi, stosunek wymiany obniża się o 0,0002 za każdą sztukę wymienionego surowca. Stosunek ten wzrasta z powrotem w tempie 0,02 na godzinę, pomnożone przez prędkość świata.

Wymagania

Do handlu z wioskami konieczne jest wybudowanie targowiska.

Wymiana

Gdy znajdziesz wioskę gotową do handlu, po najechaniu na nią na mapie wyspy możesz sprawdzić które surowce oferowane są na wymianę. Gdy klikniesz na ikonę wioski, zostaniesz przeniesiony do okna wioski. Przejdź do menu handlu, by rozpocząć wymianę surowców. Wpisz ilość surowców, które chcesz wysłać lub otrzymać, a potem zatwierdź wymianę klikając przycisk "Wymień". Surowce dotrą do Twojego miasta w czasie widocznym poniżej oferty. Pamiętaj, że kurs wymiany zmienia się po każdej wymianie, więc często najbardziej opłaca się wymienić jak najwięcej od razu.

Handel wioska.png

Kurs wymiany

Kurs wymiany widoczny jest w menu handlu w oknie wioski lub po najechaniu na nią na mapie. Maksymalny kurs to 1:1,25 (1:1,35 z placówką handlową).

W przykładzie powyżej, kurs wymiany wynosi 1:1,25, co oznacza:

  • Za każdy Wood.png 100 drewna otrzymujesz Stone.png 125 kamienia.

Jeżeli stosunek wymiany zapisany jest w wartości dziesiętnej, należy zaokrąglić do pełnej liczby:

  • Dla Wood.png 110 drewna otrzymujesz Stone.png 138 kamienia.

Wioski są w stanie wymienić 3000 surowców, niezależnie od poziomu rozbudowy twojego targowiska.

Działania

W celu handlowania towarem wejdź w zakładkę Handel. Na ekranie tym możesz wybrać ile surowców chcesz sprzedać, ile otrzymasz w zamian innych oraz jak długo będzie trwała wymiana. Akceptując transakcję wysyłasz kupców do wioski gospodarczej, zabierają oni ze sobą surowce z magazynu. Zaraz po transakcji otrzymasz raport zawierający szczegółowe informacje z wymiany handlowej.

Przesyłanie surowców na inną wyspę

Aby przesłać surowce na inną wyspę wystarczy zaznaczyć miasto do którego chcemy wysłać surowce, a następnie wcisnąć handluj wybrać ilość surowców i wcisnąć wyślij surowce.

Handel z innymi graczami

Jeżeli w wiosce gospodarczej nie ma zasobów, które potrzebujesz, możesz dokonać wymiany z innymi graczami.

Oferty innych graczy

Oferty złożone przez innych graczy możesz oglądać w menu swojego targowiska. Masz możliwość wyszukiwania konkretnych ofert przez ustawienie kryterium przyciskiem znajdującym się na pasku tytułowym obok "Czasu dostawy".

Ustawienie kryteriów wyszukiwania ofert

Ilość towarów jakimi możesz się wymienić zależy od poziomu twojego targowiska. Możesz wybrać dowolną ilość surowców z oferty jaką potrzebujesz, bez konieczności wymiany większej ilości towaru, klikając przycisk strzałki obok oferty.

Tworzenie ofert

Tworzenie ofert wymaga piątego poziomu rozbudowy targowiska. Na początek przejdź do zakładki "Sporządź ofertę". Wybierz rodzaj i ilość surowców oraz maksymalny czas dostawy możliwy do zaakceptowania przez Ciebie. Maksymalny współczynnik wymiany surowców to 3:1. Możesz również zdecydować dla kogo oferta ma być widoczna. Gdy skończysz naciśnij "Sporządź ofertę". Ty lub inni gracze możecie zaakceptować ofertę z możliwością zmiany ilości nabywanego surowca, a więc można zakupić go mniej, niż zostało to pierwotnie zaoferowane.

Wymiana złota

Funkcja handlu złotem pozwala na wymianę z graczami złota na surowce oraz surowców na złoto za pomocą Giełdy

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Giełda.

Fenicki Handlarz

Co 24 godziny do portu jednego z miast przypływa statek fenickiego handlarza i zatrzymuje się tam maksymalnie 8 godzin. Ilość surowców, które ma w ofercie zależy od poziomu portu. Oferuje nam 2 rodzaje surowców w zamian za trzeci po bardzo korzystnym kursie 1:0,5 (1:0,4 gdy posiadamy placówkę handlową) oraz 3 rodzaje jednostek za srebro.


Fenicki handlarzz.jpg