Osobiste

Handel

Premio MMO 2012.png
Strona główna
Budynki Jednostki
Bogowie Badania
Premium Odznaczenia
alt_text alt_text
Światy W górę

Z Wiki Grepolis PL

Rynek jest miejscem, gdzie możesz handlować trzema zasobami: drewnem, srebrem i kamieniem. Każda wyspa jest obfita w jeden z tych trzech surowców, dlatego dzięki handlowi możesz wyrównać swoje niedobory.

Handel z wioskami rolniczymi

Targowisko na najwyższym poziomie

Jest on podstawą do uzyskania surowców, które potrzebujesz. Każda wioska będzie specjalizować się w wymianie jednego surowca na inny, ściśle określony, co jest narzucone odgórnie i nie ma możliwości zmiany.

By handlować z wioskami gospodarczymi kliknij na mapę wyspy, wybierz wioskę. Kliknij w nią, a następnie wybierz opcję "handluj".

Za każdym razem, gdy handlujesz z wioskami gospodarczymi, stosunek wymiany obniża się o 0,1 za każde 100 sztuk wymienionego surowca. Stosunek ten wzrasta z powrotem w tempie 0,1 na godzinę.

Wymagania

Podstawą jest wybudowanie targowiska, następnie dbanie o dobre stosunki z mieszkańcami danej wyspy. Handel jest możliwy tylko w wypadku, gdy nastrój danej wioski jest nie mniejszy, niż 80%.

Wymiana

Gdy znajdziesz wioskę gotową do handlu, przejdź do menu celem zobaczenia, które surowce mogą być przedmiotem obrotu. Przesuwając suwak lub wpisując wartość wybierz ile surowców chcesz wysłać i zatwierdź klikając przycisk "Handluj". Surowce dotrą do Twojego miasta w czasie widocznym poniżej oferty. Pamiętaj, że kurs wymiany zmienia się po każdej wymianie, więc często najbardziej opłaca się wymienić jak najwięcej od razu

Handela.png

Stosunek wymiany

Stosunek wymiany widoczny jest również w menu, (w tym przypadku: 1.25). To oznacza, że wieś jest gotowa do handlu. Przykładowo, 1.00 obrazuje, że dana wioska wymienia surowce w stosunku 1:1.

W przykładzie powyżej stosunek wymiany wynosi 1.25:1, co oznacza:

  • Za każdy Wood.png 100 drewna otrzymujesz Stone.png 125 kamienia.

Jeżeli stosunek wymiany zapisany jest w wartości dziesiętnej, należy zaokrąglić do pełnej liczby:

  • Dla Wood.png 110 drewna otrzymujesz Stone.png 138 kamienia.

Wioski gospodarcze zwykle są w stanie wymienić 2000 surowców, niezależnie od poziomu rozbudowy twojego targowiska.

Działania

W celu handlowania towarem wejdź w zakładkę Handel. Na ekranie tym możesz wybrać ile surowców chcesz sprzedać, ile otrzymasz w zamian innych oraz jak długo będzie trwała wymiana. Akceptując transakcję wysyłasz kupców do wioski gospodarczej, zabierają oni ze sobą surowce z magazynu. Zaraz po transakcji otrzymasz raport zawierający szczegółowe informacje z wymiany handlowej.

Przesyłanie surowców na inną wyspę

Aby przesłać surowce na inną wyspę wystarczy zaznaczyć miasto do którego chcemy wysłać surowce, a następnie wcisnąć handluj wybrać ilość surowców i wcisnąć wyślij surowce.

Handel z innymi graczami

Jeżeli w wiosce gospodarczej nie ma zasobów, które potrzebujesz, możesz dokonać wymiany z innymi graczami.

Oferty innych graczy

Oferty złożone przez innych graczy możesz oglądać w menu swojego targowiska. Masz możliwość wyszukiwania konkretnych ofert przez ustawienie kryterium przyciskiem znajdującym się na pasku tytułowym obok "Czasu dostawy".

Ustawienie kryteriów wyszukiwania ofert

Ilość towarów jakimi możesz się wymienić zależy od poziomu twojego targowiska. Możesz wybrać dowolną ilość surowców z oferty jaką potrzebujesz, bez konieczności wymiany większej ilości towaru rozwijając okno wyboru. Okno wyboru

Tworzenie ofert

Tworzenie ofert wymaga piątego poziomu rozbudowy targowiska. Na początek przejdź do zakładki "Sporządź ofertę". Wybierz rodzaj i ilość surowców oraz maksymalny czas dostawy możliwy do zaakceptowania przez Ciebie. Maksymalny współczynnik wymiany surowców to 3:1. Możesz również zdecydować dla kogo oferta ma być widoczna. Gdy skończysz naciśnij "Sporządź ofertę". Ty lub inni gracze możecie zaakceptować ofertę z możliwością zmiany ilości nabywanego surowca, a więc można zakupić go mniej, niż zostało to pierwotnie zaoferowane.

Wymiana złota

Funkcja handlu złotem pozwala na wymianę z graczami złota na surowce oraz surowców na złoto.

Fenicki Handlarz

Co 24 godziny do portu jednego z miast przypływa statek fenickiego handlarza i zatrzymuje się tam maksymalnie 8 godzin. Ilość surowców, które ma w ofercie zależy od poziomu portu. Oferuje nam 2 rodzaje surowców w zamian za trzeci po bardzo korzystnym kursie 1:0,5 (1:0,4 gdy posiadamy placówkę handlową) oraz 3 rodzaje jednostek za srebro.


Fenicki handlarzz.jpg

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Wymiana złota.
Wyszukiwarka
Inne