Z Wiki Grepolis PL
Skocz do: nawigacja, szukaj
GoldExchangeLogo.png

Opis

Giełda służy do zakupu surowców za złoto. Zastępuje ona poprzednią funkcję wymiany złota, tworząc scentralizowany rynek dla każdego morza, zapewniając dostępność surowców w każdej chwili.

Jak działa Giełda?

Na Giełdzie można dokonywać zakupu surowców w zamian za złoto. Oferowane ceny różnić się będą w zależności od ilości surowców, które zostaną wystawione na sprzedaż. Po sprzedaży surowców, zakupione zasoby trafiają do magazynu Giełdy. Dzięki tej transakcji ogólny zapas tego surowca wzrasta, a cena zakupu spada. Kiedy ktoś kupuje ten surowiec, kwota jest odejmowana z zapasów i wysyłana do gracza, w wyniku czego koszt zakupu tego surowca wzrasta, gdy zapas jest mniejszy, podobnie jak jego dostępność.

GoldExchangeWindow.png


Giełda dostępna jest od 3 poziomu targowiska.

Giełda - Wartość zapasów giełdowych to bieżąca kwota surowca w magazynie. Zasób wzrasta za każdym razem, gdy ktoś sprzedaje dany surowiec do Giełdy (chyba, że zapas jest na maksymalnym poziomie) i zmniejsza się za każdym razem, gdy ktoś kupi ten surowiec w zamian za złoto (chyba że nie ma wystarczającej ilości zapasów).

Pojemność handlowa - Każdy typ surowca (srebro, drewno i kamień) ma maksymalny limit zapasów w ramach wymiany na Giełdzie. Po osiągnięciu maksimum sprzedaż nie jest możliwa, dopóki poziom zasobu nie spadnie po zakupie przez innego gracza. Limit ten będzie się wahał w czasie, w zależności od wykorzystania Giełdy. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej, w sekcji Opodatkowanie i rozwój.

Kurs wymiany - Pokazuje aktualną stawkę za zakup surowca. Stawka ta będzie się stale wahać w zależności od jego dostępności. Koszty zakupu i sprzedaży zostaną dostosowane tak, aby wskazać jak najkorzystniejszą stawkę w chwili korzystania z Giełdy. Zmiana ta może mieć miejsce w każdej chwili, nawet podczas dokonywania zakupu, jednakże przed zatwierdzeniem transakcji kurs wymiany będzie okazany jednoznacznie.

Zakup surowców za złoto

Aby uzyskać dostęp do Giełdy, należy otworzyć rynek z widoku miasta, a następnie kliknąć zakładkę Giełda. Zostanie otworzone okno „Kup surowce”, gdzie należy wprowadzić ilość pożądanego surowca. Poniżej pojawi się oszacowanie kosztu zakupu. Należy użyć opcji „Znajdź najlepsze stawki”, co ukaże okno z potwierdzeniem kursu, ilości surowca i złota, stanowiącego koszt. Aby sfinalizować transakcję, należy użyć przycisku „Potwierdź zamówienie”

ConfirmOrderBuy.png


Jednorazowo można wymienić jeden typ surowca. Przykładowo, nie można wskazać do zakupu 1000 sztuk drewna i 1000 sztuk kamienia w jednej transakcji, jako że kursy wymiany dla obu surowców są różne.

Sprzedaż surowców za złoto

Aby uzyskać dostęp do Giełdy, należy otworzyć rynek z widoku miasta, a następnie kliknąć zakładkę Giełda. Zostanie otworzone okno „Sprzedaj surowce”, gdzie należy wprowadzić ilość surowca przeznaczonego do sprzedaży. Poniżej pojawi się oszacowanie zysku ze sprzedaży. Ta wartość nie zostanie zablokowana do czasu użycia funkcji „Znajdź najlepsze stawki”. Wówczas pojawi się okno z potwierdzeniem, ile złota zostanie uzyskane za transakcję. Aby sfinalizować transakcję, należy użyć przycisku „Potwierdź zamówienie”.

ConfirmOrderSell.png


Jednorazowo można wymienić jeden typ surowca. Przykładowo, nie można wskazać do zakupu 1000 sztuk drewna i 1000 sztuk kamienia w jednej transakcji, jako że kursy wymiany dla obu surowców są różne.

Czas wymiany

Po potwierdzeniu zamówienia surowce zostaną wysłane z Giełdy. Należy pamiętać, że te zasoby nie są wysyłane natychmiast i należy poczekać, aż zostaną dostarczone, tak jak przy regularnych transakcjach.

TradeDropdown.png


Opodatkowanie i rozwój

Podczas zakupu surowców z Giełdy, niewielka ich część zostanie automatycznie odłożona, w celu zwiększenia pojemności danego surowca na Giełdzie. Codziennie Giełdy na innych morzach również będą zmieniać swoją pojemność, aby zmniejszyć różnice w stawkach.