Cud świata

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Cuda świata są urozmaiceniem interakcji między graczami, wprowadzonym w aktualizacji do stylu 2.0. Warunkiem do rozpoczęcia budowy cudów jest rozpoczęcie się ery cudów świata oraz posiadanie przez sojusz wszystkich miast, które należą do graczy na danej wyspie. Aby przyspieszyć budowę cudu gracze mogą wykorzystać po 400 boskich łask od wszystkich bogów.

Pierwszym sojuszem w polskiej wersji językowej Grepolis, który ukończył rozbudowę 4 cudów świata, był sojusz Bad Name ze świata Alfa. Budowa została ukończona dnia 6.12.2011 o godzinie 9.19. Ostatecznie, sojusz ten ukończył rozbudowę 7 cudów świata (9.12.2011 godzina 17.11).

Era cudów świata

Po spełnieniu określonych kryteriów, świat wejdzie w "Erę cudów świata". Po jej rozpoczęciu, członkowie sojuszy biorą udział w wyścigu, którego celem jest zbudowanie cudów.

Kryteria rozpoczęcia ery cudów

  • Dany świat istnieje już 6 miesięcy (każdy miesiąc to 30 dni).
  • Suma punktów 50 najlepszych sojuszy wynosi minimum 250 milionów.
  • Jeśli po 6 miesiącach era cudów świata nie rozpocznie się, wówczas nowa wartość zostanie obliczona przez system, w oparciu o ustawienia świata, przy uwzględnieniu aktywności na świecie. Jeżeli nowe obliczenie da wynik wyższy, niż ustalony wcześniej cel, nie zostanie on zmieniony.
  • Jeśli do 10 miesiąca nowy cel punktowy nie zostanie osiągnięty, wartość celu zacznie maleć co 30 dni, do momentu osiągnięcia celu.
  • Kolejny nowy cel punktowy obliczany jest poprzez zmniejszenie o połowę różnicy między bieżącym celem a bieżącą sumą punktów 50 najlepszych sojuszy.


Liczba punktów wymaganych do rozpoczęcia ery cudów sprawdzana jest raz dziennie, około 1-2 w nocy. Jeśli sojusze uzbierają odpowiednią liczbę punktów w ciągu dnia, jednak w momencie sprawdzania punktów przez system ich liczba będzie zbyt mała (np. na skutek odejścia części graczy z sojuszu lub skasowania kont), era się nie rozpocznie.

Zegar

Od aktualizacji 2.176 z 14.11.2018 r. do ekranu budowy cudów świata został dodany zegar. Od momentu, gdy tylko świat spełni stosowne wymagania, nowy zegar odliczać będzie czas pozostały do początku ery cudów świata.

Zegar.png


Wymagania do budowy poszczególnych poziomów cudu

Czas budowy jest taki sam dla wszystkich światów bez względu na prędkość. Budowę cudu można przyspieszyć maksymalnie o 50% podstawowego czasu. Ilość surowców podana w tabeli odpowiada światom z prędkością x1. Aby obliczyć wymaganą ilość na szybszych serwerach, należy pomnożyć te wartości przez szybkość świata.

Np.: na świecie Eta prędkość wynosi x2, wobec czego budowa cudu na 1 poziom kosztuje 200.000 * 2 = 400.000 surowców.

Poziom Koszt Czas
Wood.png Stone.png Iron.png Time.png Favor.png
1 200.000 200.000 200.000 01:57:00 00:01:40
2 400.000 400.000 400.000 03:57:00 00:02:30
3 600.000 600.000 600.000 07:37:00 00:03:20
4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 13:07:00 00:04:10
5 1.600.000 1.600.000 1.600.000 20:33:00 00:05:00
6 2.800.000 2.800.000 2.800.000 30:00:00 00:05:50
7 4.800.000 4.800.000 4.800.000 41:34:00 00:06:40
8 8.200.000 8.200.000 8.200.000 55:17:00 00:07:30
9 14.000.000 14.000.000 14.000.000 71:13:00 00:08:20
10 23.800.000 23.800.000 23.800.000 89:26:00 00:09:10

Zniszczenie cudu świata

Istnieją dwie możliwości zniszczenia cudu świata. Pierwsza z nich to częściowe zniszczenie cudu w wyniku utraty kontroli nad wyspą. Druga możliwość to całkowite zniszczenie cudu poprzez utratę wszystkich miast na wyspie lub też rozwiązanie sojuszu.

Utrata kontroli nad wyspą

Jeśli sojusz utraci kontrolę nad jednym (lub więcej) miastem na wyspie, na której budowany jest cud, to poziom rozbudowy, który w danym momencie jest budowany zostanie utracony (surowce przepadną). Na przykład jeśli sojusz A posiada poziom 6 cudu i buduje poziom 7 cudu, na który przesłał do tej pory 10 000 000 surowców, aby go ukończyć oraz jeśli sojusz B przejmie lub założy miasto na tej wyspie, to wówczas wszystkie surowce z poziomu 7 zostaną utracone a cud pozostanie na poziomie 6 i jego dalsza rozbudowa będzie możliwa dopiero po ponownym uzyskaniu kontroli nad wyspą.

Jeśli na wyspie znajduje się cud na poziomie 10, to wówczas utrata kontroli nad wyspą dodatkowo spowoduje obniżenie się poziomu cudu do 9. W tym momencie inne sojusze posiadające ten sam cud na poziomie 9 mogą próbować go ukończyć.

Rozwiązanie sojuszu

Jeśli sojusz zostanie rozwiązany, to wszystkie jego cuda zostaną utracone. Oznacza to całkowite zniszczenie całego cudu, czyli wszystkich jego poziomów. Dodatkowo połączenie dwóch sojuszy również spowoduje utratę cudów należących do sojuszu, który dołącza do drugiego sojuszu, gdyż jego członkowie muszą najpierw opuścić poprzedni sojusz aby dołączyć do nowego.

Również jeśli sojusz budujący cud na danej wyspie utraci na niej wszystkie miasta, to cud zostanie całkowicie zniszczony.

Cuda świata i bonusy

W grze znajduje się 7 różnych cudów świata. Gracze posiadający minimum 5000 punktów mają możliwość zobaczenia na wyspach placów budowy. Każdy sojusz może zbudować tylko jeden cud danego typu. Po ukończeniu budowy, wszyscy członkowie sojuszu otrzymają mały bonus do gry.

Ukończenie rozbudowy poszczególnych cudów umożliwia otrzymanie specjalnego odznaczenia. Otrzymują je wszyscy członkowie sojuszu, którzy należeli do niego w momencie ukończenia rozbudowy cudu na 10 poziom.

Piramidy w egipskiej Gizie

Ta wielka piramida góruje nad całą okolicą, zarówno podczas upalnych lat jak i gwałtownych zim.

Bonus: + 1500 pojemności magazynu Wonder great pyramid of giza.png

Wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie

Pachnące drzewa i płodne rośliny sprowadzają uśmiech na twarze chorych i zadowalają ubogich.

Bonus: +3% do produkcji surowców Wonder hanging gardens of babylon.png

Złoty posąg Zeusa autorstwa Fidiasza

Grecy składają hołd królowi bogów. Lud często odwiedza ten święty monument i oddaje mu cześć.

Bonus: +5% do produkcji boskich łask Zeusa Wonder statue of zeus at olympia.png

Świątynia Artemidy w Efezie

Świątynia wznosi się, lśniąc w blasku słońca. Została wybudowana ku czci bogini Artemidy.

Bonus: +5% do produkcji boskich łask dla wszystkich bogów Wonder temple of artemis at ephesus.png

Grobowiec króla Mauzolosa w Halikarnasie

Piękny, rzeźbiony grobowiec dla ludzi o złamanych sercach, mieszkających w okolicznych miastach.

Bonus: obniżenie kosztów jednostek mitycznych o 5% Wonder mausoleum of halicarnassus.png

Kolos Rodyjski

Posąg został zbudowany po historycznym zwycięstwie jako wyraz uznania wspaniałego triumfu.

Bonus: obniżenie długości pochodu triumfalnego o 10% Wonder colossus of rhodes.png

Latarnia morska na Faros w Aleksandrii

Latarnia wskazuje drogę śmiałym żeglarzom, nawet na najbardziej burzliwych wodach.

Bonus: obniżenie kosztu handlarza fenickiego o 5% Wonder lighthouse of alexandria.png

Warunki zwycięstwa

Jeżeli jeden sojusz wybuduje do 10 poziomu cztery z siedmiu cudów, wygra dany świat. Gracze, którzy spełniali pewne kryteria, mogli zagrać na Świecie Bohaterów. Wygranie świata zapewniało zwycięzcom z danego serwera dodatkowo możliwość korzystania z pewnych przywilejów w świecie bohaterów. Obecnie każdy może zarejestrować się na świecie bohaterów, a wygranie serwera nie zapewnia dodatkowych korzyści.

Na każdym świecie można wybudować tylko 1 cud na poziom 10. Jeśli "sojusz A" wybuduje cud na poziom 10, to "sojusz B" może rozbudować ten cud jedynie do poziomu 9.

Okno składek członkowskich

W aktualizacji z dnia 15.10.2016 zostało wprowadzone okno z podglądem informacji o surowcach, które przesłali poszczególni sojusznicy na cud świata. Po kliknięciu na wybrany cud świata, gracze mogą otworzyć listę wszystkich członków sojuszu, wraz z informacją ile przesłali surowców.

Składki członkowskie 2.png

Miasta na wyspach z cudami, a urlop

Z dniem 30.10.2016 została wprowadzona zmiana dotycząca mechaniki urlopu dla miast położonych na wyspach z cudami. W związku z nią miasta te, niezależnie od stopnia rozbudowy Cudu, nie będą posiadały ochrony w trakcie urlopu. Zmiana weszła w życie natychmiast na światach, na których Era Cudów jeszcze się nie rozpoczęła. W chwili jej rozpoczęcia ochronę utracą wszystkie miasta z aktywnym urlopem, położone na wyspie z Cudem.

Nie ma znaczenia kto kontroluje cud na wyspie. Przykładowo, jeśli sojusz X posiada cud na wyspie, a gracz z sojuszu Y ma na tej wyspie jedno miasto, gdy włączy urlop, jego miasto będzie mogło zostać zaatakowane.

Ograniczenia w wysyłaniu surowców przez nowych członków sojuszu

W aktualizacji do wersji 2.123 została wprowadzona zmiana, zgodnie z którą nowi członkowie nie mogą wysyłać surowców oraz łask na cuda świata, a także skracać czasu budowy cudu, od razu po dołączeniu do sojuszu. Opcje te dostępne są dopiero po upływie 72 godzin od dołączenia, aby zapobiec zapraszaniu graczy tylko po to, aby wsparli cud.

Moment rozpoczęcia ery cudów nie ma wpływu na ten czas. Przykładowo, jeśli gracz dołączył do sojuszu 24 godziny przed rozpoczęciem ery cudów, przez kolejne 48 godzin nie będzie w stanie wysłać surowców na cud.

Osoba, która założyła sojusz, może wysyłać surowce i łaski na cud świata oraz skracać czas budowy od razu po założeniu sojuszu. Nie obowiązuje jej 72-godzinny czas oczekiwania. Dotyczy to wyłącznie tego gracza, który rzeczywiście stworzył sojusz, a nie tego, któremu przyznano prawa założyciela.

Zamknięcie świata

Zamknięcie świata to całkowite zamknięcie serwera, które łączy się z zakończeniem rozgrywki na danym świecie i uniemożliwia zalogowanie się do gry.

Świat może zostać zamknięty po wybudowaniu przynajmniej czterech cudów przez jeden sojuszy, jeżeli liczba aktywnych graczy na serwerze spadnie poniżej 300. Po spełnieniu tych wymagań, około 1-2 w nocy rozpoczyna się odliczanie, które trwa 28 dni.

Szczegółowe informacje na temat zamykania światów znajdują się w tym artykule.

Zobacz też