Zamknięcie świata

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Zamknięcie świata - całkowite zamknięcie serwera, które łączy się z zakończeniem rozgrywki na danym świecie i uniemożliwia zalogowanie się do gry.

Świat może zostać zamknięty po wybudowaniu przynajmniej czterech cudów przez jeden sojuszy, jeżeli liczba aktywnych graczy na serwerze spadnie poniżej 300. Aktywny gracz oznacza osobę, która loguje się na świat co najmniej raz w miesiącu. Liczby tej nie można łatwo sprawdzić w rankingu, ponieważ mogą być w nim widoczni gracze, którzy nie logują się ponad miesiąc, ale posiadają aktywnego doradcę, który zapobiega skasowaniu konta, lub są na urlopie.

Co noc (zazwyczaj około 1-2 w nocy) sprawdzana jest liczba aktywnych graczy na świecie. Jeśli jest ich mniej niż 300, rozpoczyna się odliczanie do zamknięcia świata, które trwa 28 dni. Dokładna godzina zamknięcia świata nie jest znana, nie musi być taka sama, jak godzina rozpoczęcia odliczania.

Przykład:

  • Odliczanie na Zakrosie rozpoczęło się 25 sierpnia 2016 o 1:00. Świat został zamknięty 21 września o 23:00.

W przypadku dominacji gdy sojusz zostanie ukoronowany zwycięzcą świata, na serwerze zostanie aktywowany czas pokoju, który potrwa 14 dni. Po zakończeniu czasu pokoju świat zostanie zamknięty.

Przykład:

  • '''Czas pokoju''' został aktywowany 16 kwietnia 2019 o 1:00. Świat został zamknięty 30 kwietnia o 22:00.