Z Wiki Grepolis PL
Skocz do: nawigacja, szukaj
 • Czy aby sojusz mógł zarezerwować plac pod budowę cudu, musi posiadać 20 miast na jednej wyspie?

Nie jest to konieczne. Wszystkie miasta znajdujące się na danej wyspie muszą należeć do członków tego samego sojuszu. Nie są brane pod uwagę opuszczone miasta oraz miejsca pod kolonizację. Istnieje jednak ryzyko, że inny sojusz założy nowe miasto na jednym z wolnych miejsc. Rozbudowa cudu nie będzie wtedy możliwa.

 • Co stanie się z surowcami wysyłanymi na budowę cudu gdy jest on właśnie rozbudowywany?

Surowce te nie przepadają, są kumulowane na poczet kolejnego poziomu rozbudowy. Jeżeli w magazynie cudu znajduje się wymagana ilość surowców a rozbudowa nie została rozpoczęta, wszystkie surowce docierające w tym czasie przepadają.

 • Ile cudów należy wybudować i co stanie się po zakończeniu rozbudowy do 10 poziomu?

Należy rozbudować 4 z 7 cudów. Sojusz, który zrobi to jako pierwszy, zdobędzie tytuł Zdobywcy danego świata, a jego członkowie otrzymają odpowiednią nagrodę oraz dyplom.

Od aktualizacji 2.280 z dnia 1.02.2023 nagroda za zbudowanie 7 Cudów Świata jest unikalna i będzie przyznawana tylko raz dla sojuszu osiągającego ten etap jako pierwszy. Tylko pierwszy sojusz na świecie, który osiągnie wszystkie 7 Cudów Świata, otrzyma tę pożądaną nagrodę.

 • Czy są dostępne informacje dotyczące wpłat na cud, uiszczanych przez poszczególnych członków sojuszu?

Wraz z aktualizacją 2.123 dodano podgląd z informacją o ilości surowców przesłanych przez poszczególnych sojuszników na cud świata.

 • W jaki sposób uzyskać informacje dotyczące poziomu rozbudowy oraz umiejscowienia na mapie cudów, które należą do innego sojuszu?

Informacje te znajdują się w rankingu każdego serwera. Jest to ostatnia zakładka --> Cuda świata.

 • Co stanie się w przypadku utraty przez sojusz jednego (więcej niż jednego) lub wszystkich miast na wyspie z cudem?

W pierwszym przypadku budowa cudu zostanie zatrzymana. Nie będzie możliwa jej kontynuacja a surowce wpłacone na aktualną rozbudowę przepadną. Cud rozbudowany do poziomu 10 spadnie na poziom 9. W drugim przypadku, cud zostanie całkowicie zniszczony.

 • Czy świat zostanie zamknięty w momencie, gdy jeden z sojuszy zakończy rozbudowę 4 cudów?

Rozbudowanie 4 cudów nie jest równoznaczne z zamknięciem danego świata. Gra toczy się na starych zasadach.

 • Co dzieje się z sojuszami (graczami), które nie wybudują 4 cudów jako pierwsze na danym świecie?

Sojusze (gracze), które nie zakończą budowy cudu jako pierwsze, nadal mają możliwość gry na dotychczasowych zasadach.

 • Jaki los czeka Akademię zwycięskiego sojuszu?

Akademia jest odrębną jednostką, która z punktu widzenia mechanizmu gry, w żaden sposób nie podlega sojuszowi głównemu. Każdy gracz należący do Akademii ma możliwość uzyskania przepustki do świata bohaterów (musi jednak spełnić niezbędne warunki).

 • Wszystkie miasta znajdujące się na wyspie należą do jednego gracza. Co stanie się z cudem jeżeli gracz ten opuści lub zmieni sojusz?

W tej sytuacji rozbudowa cudu nie będzie możliwa - ulegnie on zniszczeniu. Sojusz, do którego należał cud, stracił kontrolę nad wszystkimi miastami znajdującymi się na tej wyspie.

 • Jaki jest koszt poszczególnych poziomów cudu oraz czas trwania budowy?

Czas trwania rozbudowy oraz ilość surowców są zależne od prędkości danego świata. Informacje te są dostępne w artykule dotyczącym cudów świata.

 • Jakie konsekwencje będzie miała zmiana właściciela miasta (w obrębie sojuszu), które znajduje się na wyspie z cudem?

Przejęcie miasta przez innego gracza, należącego do tego samego sojuszu, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Rozbudowa cudu jest możliwa przez cały czas, stan magazynu cudu nie ulega zmianie.

 • Czy aby rozbudowa cudu była możliwa, konieczne jest posiadanie konkretnych budynków w mieście?

Jedynym niezbędnym budynkiem jest Targowisko. Dzięki niemu mamy możliwość handlu a jego rozbudowa zwiększa dostępną pojemność handlową.

 • Dwa sojusze budują ten sam cud (np. Wiszące ogrody Semiramidy). Co stanie się z cudem sojuszu A (10 poziom cudu), gdy sojusz B rozbuduje własny cud do poziomu 10?

Na danym świecie może istnieć tylko jeden cud (danego typu) na poziomie 10. W sytuacji gdy sojusz A osiąga ten poziom, pozostałe są blokowane. Trwająca rozbudowa zostaje przerwana, czyli ten sam cud należący do sojuszu B będzie mógł zostać rozbudowany maksymalnie do 9 poziomu. Można dostarczać surowce do cudu na poziomie 9. W związku z tym, konkurencja może próbować "wbić" się na wyspę z całkowicie rozbudowanym cudem (10 poziom), co powinno spowodować jego uszkodzenie (powrót na poziom 9). Pozwoli to rozbudować własny cud na poziom 10.

 • Czy założyciel sojuszu może rozpocząć rozbudowę cudu na wyspie, na której nie posiada własnego miasta?

Cud jest własnością sojusz, nie jest przypisany do właścicieli miast na danej wyspie. Założyciel lub lider może rozpocząć rozbudowę każdego cudu na dowolnej wyspie, na której sojusz ten sprawuje kontrolę nad wszystkimi miastami.

 • Czy rozbudowę cudu może zapoczątkować właściciel miasta (na wyspie z cudem), który nie posiada praw w sojusz?

Rozbudowę cudu może zainicjować tylko i wyłącznie osoba, która ma przypisane odpowiednie prawa w sojuszu. Nie ma to związku z posiadaniem miasta na wyspie z cudem.

Zobacz też