Boskie łaski

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Favor.png Boskie łaski - jeden z surowców, który pozyskiwany jest w świątyni. Łaski można przeznaczyć na korzystanie z czarów albo przywoływanie jednostek mitycznych. Każdy bóg posiada odrębny zestaw łask - nie można korzystać z łask zebranych przez świątynie jednego boga przykładowo do rekrutacji jednostek innego boga.

Pozyskiwanie boskich łask

Jest kilka sposobów na pozyskiwanie boskich łask:

Produkcja godzinna

Podane wartości są jedynie orientacyjne. Boski posąg produkuje tyle łask, co pięć poziomów świątyni. Dlatego też teoretycznie możliwa jest produkcja boskich łask na większym niż 25 poziomie. W wypadku posiadania świątyni danego boga w więcej niż jednym mieście, używamy wzoru:

Przyrost boskich łask = (prędkość świata) * sqrt (poziom 1 świątyni + poziom 2 świątyni + ... + [5*liczba posągów])*1,5

Sqrt to oczywiście symbol pierwiastka. Mnożnika "1,5" używamy się wyłącznie w wypadku posiadania premium Arcykapłanka.

Przykładowe obliczenia: Prędkość świata x3, gracz posiada trzy miasta, z poziomami świątyni 10, 15, 20. W dwóch miastach znajdują się posągi. Premium arcykapłanka jest aktywne.

  • Przyrost łask = 3 * sqrt (10 + 15 + 20 + [5 * 2]) * 1,5
  • Przyrost łask = 3 * sqrt (55) * 1,5
  • Przyrost łask = 3 * 7,42 * 1,5
  • Przyrost łask = 33,39

Wartość przyrostu jest przybliżona i może się nieznacznie różnić od ilości wyświetlającej się w grze.


Poniższa tabela przedstawia produkcję łask na świecie z prędkością 1. W przypadku szybszych światów wartość tę należy odpowiednio pomnożyć przez prędkość świata.

Suma poziomów Bez arcykapłanki Z arcykapłanką
1 1.0 1.5
2 1.4 2.1
3 1.7 2.6
4 2.0 3.0
5 2.2 3.4
6 2.4 3.7
7 2.6 4.0
8 2.8 4.2
9 3.0 4.5
10 3.2 4.7
11 3.3 5.0
12 3.5 5.2
13 3.6 5.4
14 3.7 5.6
15 3.9 5.8
16 4.0 6.0
17 4.1 6.2
18 4.2 6.4
19 4.4 6.5
20 4.5 6.7
21 4.6 6.9
22 4.7 7.0
23 4.8 7.2
24 4.9 7.3
25 5.0 7.5
26 5.1 7.6
27 5.2 7.8
28 5.3 7.9
29 5.4 8.1
30 5.5 8.2
31 5.6 8.4
32 5.7 8.5
33 5.7 8.6
34 5.8 8.7
35 5.9 8.9
36 6.0 9.0
37 6.1 9.1
38 6.2 9.2
39 6.2 9.4
40 6.3 9.5
41 6.4 9.6
42 6.5 9.7
43 6.6 9.8
44 6.6 9.9
45 6.7 10.1
46 6.8 10.2
47 6.9 10.3
48 6.9 10.4
49 7.0 10.5
50 7.1 10.6

Zobacz też