Wsparcie

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Wsparcie - jest to wysłanie wojsk z jednego polis do drugiego za pomocą przycisku Wsparcie. Wojska, po dotarciu do wspieranego miasta, bronią go tak, jakby z niego pochodziły (dotyczy to również wszelkich bonusów działających na wspierane miasto) z tą różnicą, że nadal zajmują miejsce w gospodarstwie wiejskim miasta, z którego pochodzą. Wojska te nie mogą opuszczać wspieranego polis, można je jedynie zawrócić do miasta rodzimego.

Wojska z rozkazem wsparcie zawsze zostają w mieście i go bronią, czy jest to miasto okupowane czy nie. Dlatego też w starym systemie podboju te wojska, które dojdą do miasta przed atakiem kolonizatora pomagają staremu właścicielowi (okupowanemu), natomiast te wojska, które dojdą po rozpoczęciu okupacji pomagają ewentualnemu przyszłemu właścicielowi (okupantowi). W nowym systemie podboju wojska wysłane na wsparcie, które dotrą przed przejęciem miasta zawsze pomagają staremu właścicielowi.

Podczas wysyłania wojsk jako wsparcia poruszają się one tak, jak podczas ataku - czyli z prędkością najwolniejszej jednostki.

Jeżeli wsparcie jest wysyłane drogą morską to statki transportowe w trakcje ataku na to miasto giną w momencie, gdy wszystkie jednostki lądowe wysłane z tego samego miasta zostaną zniszczone.

Jednostki mityczne (z wyjątkiem Boskiego wysłannika) mogą wspierać tylko te miasta, w których jest wyznawany ten sam bóg, od którego one pochodzą. Wparcie jednostkami mitycznymi miasta, w którym nie jest czczony żaden bóg, nie jest możliwe.

Osoba, która dostaje wsparcie nie ma możliwości manewrowania nim ale może je w całości odesłać.

Zobacz też