Bonus nocny

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Bonus nocny - wpływa w dużym stopniu na zdolności walki jednostek. Ma on na celu zniwelować przewagę graczy atakujących w nocy. Przeważnie jest on aktywny od 24 do 7-8, a współczynnik obrony jednostek wzrasta dwukrotnie (o 100%). Dokładny czas trwania bonusu nocnego na poszczególnych światach można znaleźć na stronie dotyczącej światów.

Bonus nocny nie jest brany pod uwagę podczas ataków związanych z misjami wyspowymi.

Zobacz też