Jednostki lądowe

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Jednostki lądowe - jednostki rekrutowane w koszarach (wyjątek to oddział obywatelski). Mają one trzy typy broni: obuchową, tnącą i dystansową oraz odpowiadające im rodzaje obrony. Część z jednostek wymaga do rekrutacji zbadania odpowiednich technologii w akademii.

Zobacz też