Morale

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Morale - jeden z bonusów bojowych, który jest ustalany na podstawie punktów rozwoju ogólnego. Jego zadaniem jest ochrona słabszych graczy przed silniejszymi.

Podczas ataku na dużo słabszego gracza, atakujące jednostki mają mniejszą skuteczność, gdyż nie chcą podjąć się niehonorowego zadania. Im niższe morale w ataku, tym słabiej walczą jednostki agresora. Minimalna wartość morale może wynieść 30% (jednostki atakują z 30% siły, czyli 70% słabiej), natomiast maksymalna 100% (jednostki atakują z pełną siłą).

Wzór na morale:

[(punkty_obrońcy / punkty_agresora) * 3 + 0,3] * 100

Jeśli ze wzoru wychodzi więcej niż 100%, to przyjmujemy, że morale wynosi 100%.

Przykład: agresor posiada 300.000 punktów, natomiast obrońca ma 30.000 punktów. Aby obliczyć morale, korzystamy ze wzoru:

 • [(punkty_obrońcy / punkty_agresora) * 3 + 0,3] * 100
 • [(30.000 / 300.000] * 3 + 0,3) * 100 = (0,1 * 3 + 0,3) * 100 = 0,6 * 100 = 60

Zgodnie ze wzorem, morale w ataku wyniesie 60%. Wojska agresora będą walczyć 40% słabiej.

Wpływ morale na ataki można przewidzieć za pomocą symulatora.

Wraz z wdrożeniem wersji 2.220 w sierpniu 2020 roku, po zapoznaniu się z opiniami społeczności, postanowiono wyłączyć morale podczas oblężeń na podbojach. Ta zmiana nie dotyczy podbojów miast opuszczonych.

Zależność morale od liczby miast obrońcy

Na światach, które powstały 25 października 2017 lub później, obowiązuje wzór podany powyżej, jednak oprócz niego na morale ma wpływ liczba miast, które posiada obrońca. Minimalne morale oznacza próg, poniżej którego morale nie może spaść, nawet jeśli agresor posiada znaczną przewagę punktową i według wzoru morale byłoby niższe.

 • 1 miasto - minimalne morale: 30% (siła wojsk agresora zmniejszona o 70%)
 • 2 miasta - minimalne morale: 35% (siła wojsk agresora zmniejszona o 65%)
 • 3 miasta - minimalne morale: 40% (siła wojsk agresora zmniejszona o 60%)
 • ...
 • 10 miast - minimalne morale: 75% (siła wojsk agresora zmniejszona o 25%)
 • Od 11 miast wzwyż minimalne morale wynosi 80%, co oznacza, że siła wojsk agresora może zostać zmniejszona tylko o 20%, nawet jeśli jest on znacznie silniejszy od obrońcy.

Opierając się na przykładzie dostępnym powyżej: jeżeli agresor posiada 300.000 punktów, a obrońca 30.000 punktów oraz 10 miast, zgodnie ze wzorem, morale powinno wynieść 60%. Jednak na światach, na których morale zależy od liczby miast obrońcy, należy wziąć pod uwagę próg morale. Przy 10 miastach wynosi on 75%, co oznacza, że morale w ataku osiągnie 75%, mimo że ze wzoru wychodzi niższa wartość.

Dodatkowe informacje

 • W czasie okupacji morale nie działa w okupowanym mieście (od aktualizacji 2.220 z dnia 19.08.2020 - zmiana nie dotyczy podbojów miast opuszczonych).
 • Na wyspach z cudami świata (na których istnieje zbudowany cud lub rozpoczęto jego budowę) morale nie działa.
 • Przy ataku na opuszczone miasto morale zawsze wynosi 100%.