Nastrój

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Nastrój - mieszkańcy wiosek rolniczych wyrażają nastrój, mogą być do nas nastawieni w różny sposób. Poziom nastroju ma znaczący wpływ na zachowanie się wioski.

Handel z wioską rolniczą

Handel z wioską rolniczą jest możliwy tylko, gdy nastrój wynosi 80% lub więcej.

W przypadku mniejszego nastroju trzeba poczekać aż wzrośnie, spróbować wymienić surowce w innej wiosce rolniczej lub poprzez targowisko z graczami.

Wpływ żądania i plądrowania

Punkty nastroju pozwalają określić przychylność mieszkańców danej wioski do naszych żołnierzy.

Nastrój wioski rolniczej jest przypisany osobno dla każdego gracza na wyspie, ale jest wspólny dla wszystkich miast tego samego gracza.

Żądanie surowców

Nie zmienia nastroju w wiosce.

Zadanie surowcow.png

Żądania surowców z ramki, można uzyskać odkrywając badanie Łup Booty.png w akademii za 3 punkty badawcze Research points.png.

Rozbudowanie wioski pozwala na splądrowanie większej ilości surowców.

Plądrowanie surowców

Obniża nastrój w wiosce rolniczej.

Pladrowanie.png

Plądrowania surowców z ramki można uzyskać odkrywając badanie Łup Booty.png w akademii za 3 punkty badawcze Research points.png. Rozbudowanie wioski pozwala na splądrowanie większej ilości surowców przy takim samym spadku nastroju.


Żądanie jednostek

Obniża nastrój w wiosce rolniczej. Zadanie jednostek.png

Rozbudowa wioski do 6 poziomu pozwala na rekrutację dodatkowych żołnierzy przy żądaniu jednostek.

Dyplomacja (badanie)

Dzięki temu badaniu otrzymasz 15% dodatkowych surowców przy żądaniu i plądrowaniu wiosek rolniczych.

Zestawienie reakcji wioski rolniczej na plądrowanie/żądanie jednostek

Nastroj 80.PNGNastrój 80% i więcej - nie będzie się bronić.

Nastroj 50.PNGNastrój od 50% do 79% - wioska prawdopodobnie nie będzie się bronić.

Nastroj 16.PNGNastrój od 16% do 49% - wioska prawdopodobnie będzie się bronić.

Nastroj do15.PNGNastrój 15% i mniej - wioska będzie się bronić.

Aktualne informacje o nastroju znajdują w okienku wioski po wybraniu danej wioski na wyspie lub po wybraniu kursorem wioski.

Przyrost nastroju

  • Im nastrój jest wyższy tym wolniej rośnie.
  • Nastrój wynosi minimalnie 0% i nie może przyjąć wartości ujemnych.

Zobacz też