Podgląd rekrutacji

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Podgląd rekrutacji - jeden z podglądów dostępny dzięki Zarządcy. W tym menu możesz za pomocą zaledwie kilku kliknięć rekrutować nowe jednostki w dowolnej liczbie miast jednocześnie. W górnych polach możesz określić, jak ma wyglądać Twoja armia. Należy wówczas wprowadzić liczbę jednostek, jaką chcesz mieć w mieście po zakończeniu rekrutacji (z uwzględnieniem jednostek już posiadanych), a nie liczbę, którą chcesz zrekrutować. System stara się zawsze zrekrutować jak najwięcej jednostek, aż do osiągnięcia wprowadzonej liczby. Możesz również określić, ile surowców i wolnych mieszkańców chcesz pozostawić po zakończeniu rekrutacji.

Aby móc w pełni wykorzystać tę funkcję, należy podzielić miasta na grupy. Dzięki temu w każdej z grup można zlecić rekrutację innych jednostek. Grupy można przełączać za pomocą pierwszego rozwijanego menu w lewej górnej części ekranu. Drugie rozwijalne menu służy do sortowania miast według różnych kryteriów: nazw miast, surowców, wolnych mieszkańców czy też magazynu. Można również filtrować miasta wybierając tylko te o określonej nazwie. Na załączonym obrazku jest włączony filtr i wyświetlone są tylko miasta, które rozpoczynają się od "00". Również dostępny jest podgląd z uwzględnieniem pochodzenia jednostek. Przy wysyłaniu wojsk, aby ułatwić wpisywanie jednostek, poprzednia konfiguracja może być automatycznie zapisana.

Oczywiście podgląd ten oprócz rekrutacji w pojedynczych miastach czy też grupowo we wszystkich wybranych, umożliwia również rzucanie zaklęć przyśpieszającyh rekrutację w mieście.


Podglad rekrutacji.jpg