Poradnik:System walki

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji

Podstawy

"Dla odważnych ludzi, nagrodą jaką oferuje wojna jest wolność i chwała" - Likurg

W Grepolis, gdy dwie jednostki walczą przeciwko sobie, podstawowa wartość ataku agresora jest porównywana z wartością obrony przeciwnika dla danego typu broni (broń może być tnąca, obuchowa lub dystansowa). Wynik bitwy zależy też od wielu innych czynników, takich jak siła murów miejskich, boskich łask, a także losowego współczynnika szczęścia, który jest zmienny dla każdej bitwy.

Agora

"Wojna to nie tyle kwestia broni, co pieniędzy" - Tukidydes

Agora jest centralnym punktem do zarządzania Twoimi jednostkami. Pod obroną zobaczysz wyświetlone jednostki, które są obecnie w mieście. Będą one bronić miasta przed każdym nadchodzącym atakiem.

Po wybraniu zakładki "na zewnątrz" zobaczysz wszystkie jednostki, które należą do Twojego miasta, ale są obecnie poza Twoim polis. Zawarte są tam jednostki, które atakują przeciwnika albo wspierają sojuszników.

"Symulator" umożliwia Ci sprawdzenie jak powinna przebiegać bitwa. Jest to bardzo potężne narzędzie dające Ci możliwość poczucia taktycznej siły ataku i obrony. Jednakże symulator nie jest dokładny, daje tylko najbardziej prawdopodobny wynik. Nie bierze on pod uwagę dobrego (lub złego!) czynnika losowego jako części bitwy, pod którego wpływem będą Twoje jednostki podczas każdego ataku.

"Kultura" wskazuje obecny poziom kultury Twojego miasta. Miasta z niskim poziomem kultury nie posiadają możliwość rozwoju i kolonizacji innych miast. Patrz też rozdział o kulturze.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Agora.

Atak

"Spartanie nie pytają ilu, tylko gdzie" - Agis II Spartański

Jeżeli zbudowałeś już trochę jednostek i chcesz zaatakować przeciwnika, musisz kliknąć na polis lub wiosce rolniczej, którą chcesz zaatakować i wybrać "atakuj". Musisz wziąć pod uwagę, że te miasta i wioski mogą mieć własną obronę. Źle przemyślany atak może się szybko okazać dużą stratą!

Żaden gracz nie może być atakowany podczas jego ochrony początkowej. Ochrona ta zaczyna się w momencie rozpoczęcia gry przez danego gracza i trwa przeważnie 5 do 7 dni.

Wszystkie jednostki mają różne charakterystyki, stąd niektóre są lepsze do ataku, a inne do obrony. W czasie ataku jednostki używają broni obuchowej, tnącej lub dystansowej. W obronie, każda jednostka ma także różne wartości obrony przed danym typem broni.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Atak.

Wsparcie

"Odważny mężczyzna jest najsilniejszą wieżą obrony" - Alcaeus

Często zdarza się, że członkowie Twojego sojuszu albo przyjaciele potrzebują Twojej pomocy. Tak samo jak możesz wspierać ich wysyłając im materiały budowlane, możesz także wysłać im jednostki. Wybierz miasto, które chcesz wspierać i kliknij na "wsparcie". Wybierz jednostki, które chcesz wysłać i ponownie kliknij na "wsparcie".

Jeżeli Twoje jednostki są atakowane w mieście wspieranego gracza, otrzymasz raport informujący Cię o Twoich stratach. Gdy Twoje jednostki nie są już dłużej potrzebne, możesz je odwołać. Przejdź do Agory, kliknij "na zewnątrz" i odwołaj jednostki spowrotem do swojego miasta.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Wsparcie.

Przerwanie ataku lub wsparcia

Atak lub wsparcie może być przerwane w ciągu pierwszych 10 minut. Po tym czasie jednostki są już za daleko, aby mogły Cię usłyszeć.

Obrona

Jeżeli jesteś regularnie atakowany, jest to spowodowane tym, że Twój rywal chce zdobyć Twoje materiały budowlane lub Cię podbić. Jeżeli w ataku nie ma statków kolonizacyjnych, możesz przyjąć, że chce głównie zrabować Twoje surowce. Aby zapobiec temu możesz zrobić kilka rzeczy:

Wszystkie jednostki mają różne charakterystyki, tak więc niektóre jednostki są lepsze do ataku, a inne do obrony. Więcej informacji możesz znaleźć w przeglądzie jednostek.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Obrona.

Czas dotarcia jednostek

Do każdego ruchu wojskowego dodany lub odjęte jest od kilku do kilkudziesięciu sekund. Na Alfie i Dzecie jest to +-30, a na pozostałych światów +-10 sekund. Ma to na celu zapobiegnięcie korzystania z botów lub skryptów do gry i w rezultacie wyrównanie szans wszystkich graczy. W związku z wahaniem czasu dotarcia jednostek niemożliwe jest zaplanowanie kilku ataków w jednej sekundzie.

Prędkość

Czas to pieniądz - to powiedzenie jest także prawdziwe w Grepolis. Prędkość Twoich jednostek morskich i lądowych ma decydujące znaczenie, jeżeli jesteś atakowany nagle i musisz szybko nakazać swoim jednostkom powrót do domu. Przy grabieży innych miast szybsze jednostki dadzą więcej surowców budowlanych w tym samym czasie.

Prędkość jednostek możesz sprawdzić w informacjach o jednostce. Jeżeli wysyłasz kilka typów jednostek razem, ich prędkość zależy od najwolniejszej z nich.

Mury miejskie

Mury miejskie zwiększają ogromnie obronę miasta, mają wpływ na obronę podstawową i obronę Twoich jednostek.

Budowa muru miejskiego jest ważna na początku gry, abyś mógł się lepiej bronić przed grabieżami ze strony innych graczy. W późniejszej grze, w pełni rozbudowany mur miejski jest podstawą efektywnej obrony ojczyzny

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Mur miejski.

Wywiad

Wiedza jest potęgą. Liczy się to też oczywiście w Grepolis. Bardzo istotne jest znać rozmiar i usposobienie armii Twoich wrogów. Jeżeli nie docenisz możliwości obronnych przeciwnika, prawdopodobnie stracisz dużą część swojej armii. Przecenianie przeciwnika jest mniej tragiczne, ale także nieoptymalne. Możesz marnować czas zwlekając z budową armii, której rozmiar nie będzie potrzebny w czasie ataku.

Aby móc zobaczyć, co się dzieje za wrogim murem miejskim, musisz zbudowaćjaskinię. Gdy ją wybudujesz możesz wysłać szpiega.

W celu wysłania szpiega za linię wroga, musisz umieścić srebrne monety w swojej jaskini. Płacisz nimi szpiegom, a następnie możesz ich wysłać w celu infiltracji wrogiego miasta za pomocą menu kontekstowego. Sukces wywiadu nie jest pewny. Jeżeli miasto, które chcesz szpiegować ma więcej srebra w swojej jaskini niż Ty, twój wywiad zawiedzie. W tym przypadku nie otrzymasz informacji o wrogim mieście. Natomiast wrogie miasto otrzyma wiadomość, że próbowałeś wyszpiegować informację o nim.

Jeżeli próba szpiegowania powiedzie się, czyli gdy będziesz miał w jaskini więcej srebra niż Twój przeciwnik, otrzymasz raport zawierający informacje o wrogich jednostkach.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Szpiegowanie.

Zaawansowany system walki

"Spartanie nie pytają ilu, tylko gdzie" - Agis II Spartański

Kto chce stać w miejscu, gdy może poznać więcej sekretów? Z informacjami z poprzedniego rozdziału, jesteś gotów wykonać najważniejsze zadania. Jeżeli chcesz zoptymalizować swoją wydajność i wybrać najlepszą taktykę, przeczytaj poniższe artykuły.

Podstawowa obrona

Każde miasto ma swoją podstawową obronę. Oznacza to, że mieszkańcy miasta bronią się sami, pomimo, że nie ma jednostek w mieście. Dlatego jeżeli wyślesz tylko pojedynczego szermierza do miasta, zginie. Podstawowa obrona jest zwiększana wraz z rozbudową muru miejskiego.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Podstawowa obrona.

Nastrój

Nastrój wpływa na Twoje szczęście, będące czynnikiem w każdej bitwie. Może ono przyjmować wartości od -30 do +30. Jest ono zawsze wskazywane z punktu widzenia atakującego. Jeżeli agresor ma nastrój +30% oznacza to, że zdolności do walki atakujących jednostek są wyższe o 30%.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Nastrój.

Bonus nocny

Bonus nocny wpływa w dużym stopniu na zdolności walki Twoich jednostek. Ma on na celu zniwelować przewagę graczy atakujących w nocy. Przeważnie jest on aktywny od 24 do 7-8, a współczynnik obrony jednostek wzrasta dwukrotnie.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Bonus nocny.

Katapulty

Mury miejskie Twojego przeciwnika są dla Ciebie za silne? W takim razie potrzebujesz potężnych katapult, które mogą zniszczyć wrogie mury. Aleksander Wielki używał ich z wielką efektywnością i były one skonstruowane specjalnie do tego celu. W dosłownym znaczeniu słowa katapultują wielkie kawałki skał w mury wroga i w ten sposób redukują jego efektywność. Czyni je to często niezbędnym składnikiem armii oblężniczej. Są one skuteczne nie tylko przeciwko kamiennym murom ale także przeciw ludziom, więc wrogie jednostki w zasięgu są szybko niszczone. Wadą katapult jest to, że poruszają się bardzo powoli, choć mogą pomieścić dużą ilość łupów.

Zakładanie własnego imperium

Rozwój innych miast pomoże Twojemu Polis rozwijać się dalej. Samemu nigdy nie staniesz się wielką potęgą. Musisz założyć kolejne miasta - prawdopodobnie na innych wyspach, dookoła wielkiego imperium Hellenistycznego. Na dalszej części strony dowiesz się jak możesz podbić i trwale przejąć inne miasta.

Wartość kulturowa

W celu trwałego podbicia innego miasta, Twoje własne miasto musi posiadać wartość kultlurową, która ułatwia mieszkańcom innych miast zaakceptować Twoją dominację. Jest to też prawdopodobnie historyczny powód, dlaczego Sparta nigdy nie osiągnęła wielkości i atrakcyjności Aten.

Stopień kulturowy Twojego miasta, które zdobywasz w Agorze, pokazują Ci, jak wiele innych Polis może stać się Twoimi miastami.

Aby zwiększyć wartość kulturową możesz obchodzić święta w mieście. Te wielkie uroczystości zwiększą wartość kulturową i uczynią Twoje Polis słynne i atrakcyjne daleko poza jego granice. Do wyboru masz "Występy teatralne", "Igrzyska Olimpijskie", "Festyn miejski" i "Pochód triumfalny".

Zakładanie miasta

Jeżeli nie jesteś wystarczająco silny albo rozwinięty aby podbić miasto, masz możliwość założenia nowego. Choć może to być pomocne, oznacza, że nowe miasto zaczyna od zera, podczas gdy po przejęciu miasta zachowujesz wszystkie budynki poprzedniego właściciela.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Zakładanie miasta.

Podbijanie miasta

"Opłaca się być przygotowanym na niebezpieczeństwa" - Ezop

Trzecim i ostatnim wymaganiem do podbicia polis jest budowa statku kolonizacyjnego. Wraz ze statkiem kolonizacyjnym wszyscy pionierzy i niezbędne materiały przybywają do nowego miasta. Nie wysyłaj swojego statku kolonizacyjnego bez odpowiedniej ochrony jednostek morskich i lądowych do Twojego nowego miasta. Teraz nie jesteś mile widzianą osobą, nawet jeżeli rozbiłeś twarde jądro obrony militarnej. Twoje jednostki kolonizacyjne potrzebują pewnego czasu, by przekonać ludność miasta, aby została podbita i przepełniła magazyn. Jeżeli jednostki kolonizacyjne przeżyją ten okres, nie zniszczone przez mieszkańców, miasto staje się Twoje. Odtąd nie musisz się martwić o powstanie i możesz zarządzać polis tak samo jak swoim rodzimym miastem.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Kolonizacja.

Zostałeś podbity?

Zabrali wszystko? Nie martw się, w Grepolis nie oznacza to Twojego końca. Jeżeli Twoje miasto zostało podbite, możesz zacząć od nowa i wykorzystać otrzymaną lekcję, by zapobiec błędom, które popełniłeś wcześniej. Naturalnie rozumiem, że chcesz pozostać w swoim dotychczasowym sojuszu. Twoje nowe miasto będzie umieszczone w miejscu, gdzie inni gracze dookoła Ciebie są na podobnym do siebie poziomie gry. Z wiedzą, którą zyskałeś poprzednio, masz możliwość tym razem stać się bardziej skutecznym i potężniejszym.